skip to Main Content

Proč studovat italštinu?

Protože italština je nejkrásnější jazyk na světě. Italština je pocit.

A kromě toho…

Budete o krok dál
Anglicky dnes mluví skoro každý. Italština je konkurenční výhodou a kulturní předností.
Itálii miluje každý, ale málokdo ji opravdu zná. Nechcete patřit k těm zasvěceným?
S italštinou z baru nebo pláže daleko nedojdete. Naučíme vás hovořit na úrovni.
Italština je zásadním jazykem hudby, výtvarného umění, klasické archeologie, designu a módy či církve.
Itálie je jednou ze sedmi největších ekonomik světa. Vkročte do jejího ekonomického impéria.

Itálie je klíčem k nejbohatší evropské kultuře
Itálie je po staletí vysněnou metou českých aristokratů, umělců a básníků. Cesta do Itálie je cesta ke kořenům evropské kultury. S málokterou zemí nás od středověku po dnešek pojí tak bohaté kulturně-umělecké vztahy jako s Itálií.
Itálie po staletí diktovala evropský vkus v umění, divadle, hudbě a literatuře.
Nechcete si přečíst verše jazykového mága Danta Alighieriho v originále? Rozumět, o čem zpívá Turandot nebo Aida?

Itálie je nekonečný příběh
Cesta po Itálii je jako cesta kolem světa. V jediné zemi naleznete velehory, moře, ostrovy, sopky, jezera, pláže i útesy.
Itálie je zemí mnoha tváří, chutí a vůní, křižovatkou všech středomořských národů. Řecko a Řím, Byzanc, Arabové, Normani, všechny kultury a národy nechaly v Itálii své stopy.

Co u nás můžete studovat?

• Program Italská filologie v bakalářském stupni maior nebo minor, prezenční studium
• Program Italština a italská kultura v magisterském stupni, prezenční studium (maior a minor, samostatný obor) a kombinované studium (samostatný obor)

Italštinu lze studovat v kombinaci s dalšími programy ze široké nabídky na Univerzitě Palackého

Proč studovat u nás v Olomouci?

• Absolvujete intenzivní jazykovou výuku v bakalářském studiu.

Hluboce se ponoříte do italského jazyka a kultury v magisterském studiu.

• Na pole světové vědy vstoupíte v doktorském studiu.

• Nabídneme vám efektivní výuku jazyka a pestrý studijní program.

• Modulová struktura studia vám umožní specializovat se podle vašeho přání.

• Budete v každodenním kontaktu s rodilými mluvčími.

• Nebudete-li spokojeni se svými výsledky, italští stážisté vás budou zdarma doučovat.

• Učit vás budou odborníci s mezinárodním renomé.

• Budete studovat na vedoucím italianistickém pracovišti v České republice s největším počtem projektů, publikací a doktorandů, z nichž je většina Italů.

• Během studia se budete moci prostřednictvím mimořádných přednášek a mezinárodních konferencí seznámit s významnými světovými kapacitami.

• Nikde jinde nenaleznete genius loci historického studentského města.

• Zapomenete, co je to tramvaj, autobus či metro. Olomouc, to je procházka mezi gotikou, renesancí a barokem.

• V budovách filozofické fakulty se historie a umění snoubí s moderními technologiemi.

Jak se k nám dostanete?

• Do 15. března nám pošlete vyplněnou elektronickou přihlášku ke studiu.

• Podrobné informace k přijímacímu řízení najdete zde na webu fakulty.

Kde se uplatníte?

• V jedné ze stovek italských nebo česko-italských firem, které působí v České republice.
• V mezinárodních společnostech, kulturních a státních institucích, v bankách v České republice, Itálii či kdekoli na světě.
• Jako učitelé italštiny, která je jedním z nejstudovanějších jazyků na českých jazykových školách.
• V kulturním managementu a v cestovním ruchu.
• Jako překladatelé a tlumočníci v agenturách či na volné noze.
• Díky dobré italštině, znalosti prostředí a osobním kontaktům se můžete sami pustit do podnikání. Itálie je krásná a invenční země, která nabízí stále něco nového.

Chcete studovat v zahraničí?

Naše katedra každý rok vysílá studenty na studijní pobyty na svých partnerských univerzitách v Itálii i jinde v Evropě. Jejich seznam najdete na našem hlavním webu.

Kdo vás bude učit?

Jiří Špička
Spolu budeme číst největší italská literární díla a učit se o literatuře přemýšlet a vychutnat si ji.

Lenka Kováčová
Provedu vás úskalími italské gramatiky a rozvinu váš překladatelský talent.

Alessandro Marini
Odhalíme triky literární a filmové tvorby a ukážeme si snímek po snímku, jak se z literatury rodí film.

Katarína Klimová
Osvojíme si spolu spisovný, hovorový aj odborný taliansky jazyk.

Francesco Bianco
Prozradím vám všechna tajemství italského jazyka od jeho dějin po svéráz dialektů, od elegantního oficiálního stylu až po jazyk ulice.

                                    …a mnozí další

Filozofická fakulta
Univerzita Palackého v Olomouci
Křížkovského 511/10
771 48 Olomouc
www.ff.upol.cz

Back To Top